Log ind Registrer
Fri fragt ved køb over 499 kr.
Krav vi stiller til vores leverandører

For at sikre os, at produkterne lever op til den ønskede kvalitet, stiller vi store krav til vores leverandører af såvel råvarer som færdige produkter. Nedenstående illustrerer kort hvilke kriterier vi ønsker opfyldt:

 • Allerbedste råvarekvalitet med stor fokus på oprindelse og renhed
 • Det enkelte produkt på en så naturlig form som muligt
 • Standardiserede arbejdsmetoder og kvalitetssikring implementeret i såvel høst som produktion (GAP, GMP, ISO certificering etc.)
 • Skånsomme produktionsmetoder med fokus på produktet
 • Stor vægt på bæredygtighed og social ansvarlighed
 • Høj grad af forskning og videnskabelige resultater bag produkterne
 • God dokumentation for oprindelse, produktionsmetoder, styrke, renhed og grad af naturlighed
 • At vores leverandører udviser stor gennemsigtighed og villighed i forhold til at oplyse om deres produkter og produktionsmetoder

Hvad gør vi for at sikre kvaliteten

Det er for os er altafgørende at kunne tilbyde produkter af høj og sikker kvalitet, og vi bruger derfor mange ressourcer på at sikre dette. Se også nedenstående afsnit om dobbelt kontrol.

Markedet undersøges og spørgsmål stilles

Vi bruger adskillige timer på at finde potentielle leverandører, som lever op til vores krav. Markedet er stort, og der findes mange producenter af varierende karakter og kvalitet.
Når vi har fundet den leverandør, der umiddelbart lever op til vores krav og værdier, følger en periode, hvor vi stiller en del uddybende spørgsmål og udbeder os diverse dokumenter.
Først hvis vi får tilfredsstillende svar, og overbevisende dokumentation, fortsættes processen mod den endelige godkendelse af leverandøren.

Kvalitetskrav til leverandører

Vi forventer at vores leverandører arbejder under anerkendte internationale kvalitetsstandarder og kvalitetssikringssystemer såsom:

 • GMP (Good Manufacturing Practices)
 • GAP ( Good Agricultural Practices)
 • ISO (International Organisation for Standardization)
God dokumentation

Vi lægger stor vægt på god dokumentation for produkternes oprindelse, produktionsmetoder, styrke, renhed og at produkterne er på en så naturlig form som muligt.
Hvert produkt eller råvare, vi køber, ledsages af et COA (Certificate Of Analysis).

Et COA er den enkelte vares personlige følgepapir, hvorpå der er registreret alle vigtige oplysninger om produktet (stamoplysninger og laboratorieanalyseresultater). Alle vores urteekstrakter ledsages af et meget udvidet COA, en såkaldt produktmappe. Produktmappen er på ca. 22 sider med stort set alle oplysninger om urteekstraktet, dets tilblivelse og forskning bag.

Dobbelt kontrol

Inden opstart af samarbejde med nye leverandører gennemfører vi den endelige godkendelse, da vi i samarbejde med Eurofins Steins Laboratorium udfører en ekstern, uvildig kontrol af nogle af de nyindkøbte varer. Alle produkter indgår i et såkaldt Årshjul, der sikrer, at alle produkter over et kort åremål kontrolanalyseres.

Testresultaterne fra Eurofins sammenlignes med testresultaterne på produkternes COA for at sikre, at der er overensstemmelse mellem de oplysninger, vi har modtaget fra firmaet og produktets kvalitet.

Bæredygtighed
 • Alle råvarer kommer fra bæredygtig produktion, både hvad angår etik og miljø.
 • Uanset om det er urter samlet i naturen eller fra landbrug, er de underlagt strenge regler for ansvarlig sourcing.
 • Tæt samarbejde mellem specialiserede agronomer og råvareleverandører for at sikre bæredygtighed
 • Kontrakter med helt fastsatte krav og regler for indsamling og dyrkning
 • Anvendelse af moderne landbrugsteknikker for optimal og skånsom dyrkning
 • Genbrug af restprodukter (eksempelvis anvendelse af planterester til biobrændstof)
 • Opdateret produktions udstyr sikrer mindst mulig forbrug af vand og el
Mennesker

En del af overskuddet anvendes til at forbedre livsvilkårene for menneskene i de områder, hvorfra der hentes råvarer. Eksempelvis:

 • Renovering af skoler og indkøb af udstyr såsom computere, bøger og møbler
 • Gratis sejlende tandlægeklinik samt undervisning i tandhygiejne for Shipibo folket (folk der lever langs Ucayali floden i Amazon regnskoven)
Historien bag NANI
Urter og terapeutiske doser
Food state