Log ind Registrer
Fri fragt ved køb over 499 kr.
NANI’s kurpakker

Serien af vores innovative helhedsprodukter består af 11 kurpakker målrettet forskellige helsekategorier, bl.a.

 • Hjerte/kar systemet
 • Hudens pleje
 • Energi og mental ydeevne
 • Fordøjelse
 • Kvinde 45+
 • Mand 45

Fællesnævneren for alle vores kurpakker er, at de er:

 • Synergistisk sammensatte
 • Standardiserede urteekstrakter
 • I potente doser
 • Brugervenlige og nemme
En kurpakke indeholder

Hver kurpakke indeholder 30 praktiske enkeltpakkede dagsdoser med den udvalgte kombination af urter, vitaminer, mineraler, bær, tang, Q10 eller probakterier – alt efter hvad kurpakken er målrettet af specifik helsekategori.

Udviklet af phytoterapeuter

Kurpakkerne indeholder doser, der er nøje afstemt i forhold til hinanden og svarer til de terapeutiske doser, der anbefales af phytoterapeuter. De anvendte doser er i overensstemmelse med de toneangivende monografier indenfor phytoterapien ”Commission E monographs”, ”British Herbal Compendium” og ESCOP (European Scientific Cooperative On Phytoterapi). Monografierne bygger på en kombination af mangeårige erfaringer og videnskabelige forsøg.

Fremstilling

Et tørekstrakt af en urt, rod eller blomst er, som navnet angiver, et ekstrakt, der er blevet tørret. Ved hjælp af avanceret udstyr og kontrollerede processer udtrækkes forsigtigt urternes indholdsstoffer, som herefter bringes på tørekstrakt form.

Forarbejdning og ekstraktion af urter

Efter høst tørres og pulveriseres den ønskede urt, hvorefter den blandes med den væske, der er bedst egnet til at udtrække stofferne i netop denne urt (oftest vand, alkohol eller en blanding). Under selve ekstraktionen trækkes plantens indholdsstoffer skånsomt ud i ekstraktionsvæsken efter samme princip, som når man laver te. Adskillige faktorer spiller en rolle i forhold til ekstraktionseffektiviteten og udbyttet. Ekstraktionstid, temperatur, tryk og valg af ekstraktionsvæske er blot nogle af de afgørende parametre for en vellykket ekstraktion.

Filtrering

Når ekstraktionen er tilendebragt, filtreres de brugte urtedele fra. De frafiltrerede urtedele genbruges herefter til eksempelvis biobrændstof.

Koncentrering

Det meste af ekstraktionsvæsken skal nu fjernes for at reducere volumen af ekstraktet, forlænge dets holdbarhed og for at opkoncentrere indholdsstofferne. Væsken reduceres ved skånsom fordampning under vakuum for ikke at beskadige indholdsstofferne.

Ekstrakt på pulverform

Sidste skridt er at bringe urteekstraktet på pulverform, hvilket man gør ved hjælp af sprøjtetørring. Under sprøjtetørringen er det tit nødvendigt at tilsætte et bærestof for at holde sammen på ekstraktet. Bærestoffet er som oftest det naturlige kulhydrat maltodextrin (udvundet fra ikke GMO majs).

Slutprodukt og koncentration

Et tørekstrakt er således et koncentrat af en urts indholdsstoffer, hvorfor det har en højere koncentration af indholdsstoffer end den samme mængde tørret urt. Koncentrationen af indholdsstofferne afhænger af den individuelle urt og den specifikke ekstraktionsmetode. De ekstrakter NANI anvender, har koncentrationer der spænder mellem 2:1 og 25:1, hvoraf de fleste ligger omkring 4:1 eller 11:1.

Ekstrakternes koncentration

Tørekstrakternes koncentration angives ved hjælp af deres ekstraktionsratio, som er antal kg tørret urt:1 kg ekstrakt. Eksempelvis svarer en koncentration 11:1 til, at 1 kg ekstrakt svarer til 11 kg tørret urt. Eller med andre ord. Der er anvendt 11 kg tørrede urter til at producere 1 kg ekstrakt.

Kontrol

I forbindelse med ekstraktfremstillingerne foretages der adskillige analyser både af udgangsmaterialet og af ekstraktet, såvel under som efter ekstraktionen.

Analysernes formål er:
 • At sikre råvarens kvalitet
 • At ekstraktionsprocessen forløber korrekt
 • At det færdige ekstrakt har det rette indhold og koncentration.
Standardiseret efter aktivt indholdsstof

For nogle urter ved man fra videnskabelige forsøg, hvilke indholdsstoffer, der har effekt og i hvilke doser. Her kommer de standardiserede ekstrakter ind i billedet, da både ekstraktets koncentration (eksempelvis 4:1) og det aktive indholdsstof (eksempelvis 5% hapagosider i ekstrakt af djævleklo) er kendt. Ved produktion af standardiserede ekstrakter fokuseres der særligt på indholdet af disse specifikke indholdsstoffer. Ekstraktionsvæske, temperatur, tryk og ekstraktionstid er nogle af de parametre man optimerer på for at sikre indholdet.

Standardiseret efter markørindholdsstof

Standardiserede ekstrakter har også sine fordele selvom man ikke nødvendigvis kender de indholdsstoffer, der har effekt. I disse tilfælde anvendes et eller flere af urtens indholdsstoffer som en markør for ekstraktets generelle kvalitet og indhold (eksempelvis 5% gingeroler i ingefær). Det forholder sig nemlig sådan, at selvom man har to ekstrakter, med umiddelbart samme koncentration (eksempelvis 4:1), kan der fra ekstrakt til ekstrakt være forskel på koncentrationen af indholdsstoffer. Klima, jordbundsforhold, geografisk beliggenhed og mange andre parametre har stor indflydelse på mængden af en urts indholdsstoffer. Standardiserede ekstrakter sikrer således forbrugeren ekstrakter af en kendt kvalitet og med et kendt indhold hver gang.

Historien bag NANI
Bæredygtighed
Food state